Η Εταιρεία Παθολογίας Βορείου Ελλάδος (Ε.Π.ΒΔ.Ε.) αποτελεί έναν καταξιωμένο επιστημονικό φορέα στον Τομέα της Εσωτερικής Παθολογίας. Ιδρύθηκε το 2011 με έδρα τα Ιωάννινα και κύριο στόχο να συμβάλλει αποφασιστικά στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση των Ελλήνων ιατρών αναφορικά με τις σύγχρονες εξελίξεις στην ειδικότητά τους.

Παράλληλα, σκοπός της Εταιρείας αποτελεί η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών της χώρας σε θέματα δημόσιας υγείας και πρόληψης, με τη διοργάνωση Συνεδρίων, Ημερίδων και Ενημερωτικών Ομιλιών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Π.ΒΔ.Ε. έχει διοργανώσει μέχρι σήμερα σε ετήσια βάση σημαντικές εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δράσεις, σε διάφορες περιοχές της Βορείου & Κεντρικής Ελλάδος, προκειμένου να υποστηρίξει όσο το δυνατόν περισσότερο την εκπαίδευση των ιατρών στο δύσκολο καθημερινό κλινικό έργο τους, αλλά και να παρέχει σχετική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση σε ένα ευρύ φάσμα Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας.

Πολλές μάλιστα από τις εκπαιδευτικές αυτές δράσεις έγιναν σε συνεργασία με άλλες Ιατρικές Επιστημονικές Εταιρείες διαφόρων ειδικοτήτων, αλλά και Συλλόγους ασθενών και Κοινωνικούς φορείς, ενώ υποστηρίχθηκαν και τιμήθηκαν από Έλληνες και Ξένους διακεκριμένους ομιλητές και συντελεστές.

 

 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

 

 

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Γεώργιος Λιάμης 
Αντιπρόεδρος Σπυρίδων Νίκας
Γεν. Γραμματέας Ματίλντα Φλωρεντίν
Ταμίας Φώτιος Μπάρκας
Μέλος Λεωνίδας Χριστογιάννης